Česká televize vyrobila další skandál! V pořadu Fokus, kterému chyběla vyváženost, zazněly výzvy k cenzuře

Česká televize vyrobila další skandál! V pořadu Fokus, kterému chyběla vyváženost, zazněly výzvy k cenzuře, výzva proti výrobkům Huawei, česká opoziční média jsou prý řízena z Moskvy a vědec Grygar prohlásil, že období po roce 1948 bylo nejhorším obdobím v dějinách českého národa! Díky tomu období ale mohl vystudovat! V pořadu nebyl ani jeden zástupce alternativy, došlo i na pomluvy homeopatů!

Česká televize zase způsobila mezinárodní ostudu a roztržku. Naše redakce Aeronetu byla dnes seznámena s reakcí čínského velvyslanectví v Praze, které studuje a posuzuje výroky, které včera zazněly v pořadu Fokus Václava Moravce na České televizi [1]. Incident způsobil jeden z hostů, František Vrabel, který za souhlasu moderátora zaútočil proti čínskému koncernu Huawei výrokem, že Česká republika by se měla vyhnout síťovým technologiím Huawei a měla by raději používat technologie od západních firem. V pořadu chyběla naprosto jakákoliv vyváženost, protože v této chvíli mělo zaznít, že jistý Edward Snowden popsal už před několika lety, jak všechny americké a západní technologické společnosti poskytují americkým tajným službám přístupy do komunikačních zařízení na základě partnerského programu Prism. Kromě toho, tento přístup nemají pouze americké tajné služby, ale celkem 5 různých zemí, které v programu “Five Eyes” sdílí přístupy a informace ke komunikačním zařízením všech zemí světa [2]. Jedinou výjimkou jsou čínské systémy, do kterých podle Edwarda Snowdena západní tajné služby nemají přístup, i když se to o to pokouší, např. únosy čínských inženýrů.

Fokus Václava Moravce.

Česká televize porušila princip vyváženosti, protože v pořadu docházelo k pomluvám desítek zpravodajských serverů v ČR, v pořadu nebyl přítomen ani jeden jediný zástupce jakéhokoliv serveru z alternativy, chyběla oponentura a opoziční názor. Čínské velvyslanectví podle našich informací zvažuje, na podnět firmy Huawei, předvolání českého velvyslance v Pekingu a rovněž i kroky proti České televizi v Číně, odebrání novinářských akreditací novinářům ČT v Číně a další kroky, pokud nedojde k omluvě ČT za včerejší nevyvážený pořad. Moderátor pořadu Václav Moravec totiž výrok Františka Vrabela nijak nevyvážil, naopak dokonce přikývl a nezávislý divák mohl získat pocit, že Huawei je jakási nebezpečná společnost, která pomáhá svými sítěmi a zařízeními šířit dezinformace a konkrétně pokročile formy dezinformací, tzv. Deep Fakes, které využívají umělou inteligenci. Česká televize tak způsobila další diplomatický skandál a poškozuje obchodní vztahy ČR a Číny.

Lži na České televizi o Moskvě, která prý vyrábí zprávy pro českou alternativu

Jenže, to nebylo zdaleka všechno. Zmíněný František Vrabel v pořadu šířil lži a dezinformace o tom, že prý tzv. alternativní servery v ČR, kterých je několik desítek, jsou prý v mnoha případech řízeny z Moskvy. To je nehorázná lež, protože z Moskvy je řízen pouze Sputnik, který je oficiálním sesterským serverem Russia Today, což je ruská státní mediální agentura. Žádný jiný server v České republice nemá vazby na Ruskou federaci a jde o projekty českých a moravských vlastenců. Vrabel v pořadu líčil fantasmagorie o tom, jak někdo v Moskvě vyrábí dezinformace a české servery je potom prý přebírají a šíří. V pořadu chyběla oponentura, nebylo možné tyto lži nijak vyvrátit, protože ve studiu byli jenom hosté z jedné strany spektra, podporovatelé mainstreamu.

V pořadu dokonce zazněly výzvy k cenzuře, resp. k tomu, aby západní technologické společnosti jako Google nebo Facebook přestaly indexovat nevhodný a závadový obsah, který bude vyhodnocen jako dezinformace, resp. jako deep fake. Ze strany moderátora opět žádná reakce, korekce, protiargument, prostě nic. Celý pořad se přitom točil okolo hlavního tématu, okolo dezinformací. V našem sestřihu nahoře ve videu vidíte, že Česká televize opět pomlouvala a útočila na Aeronet, a také na AC24, přičemž ve videu byl záběr i na Sputnik. Jak už jsme v jiném článku informovali, nedávný průzkum organizace Jeden svět na školách zjistil, že alternativním serverům důvěřuje už dokonce necelá třetina učitelů na školách [3]. V pořadu nezaznělo ani slovo tom, proč tomu tak je, ani oponentura, že přece není možné, aby 30 procent vzdělaných profesorů a učitelů věřilo něčemu, co jsou dezinformace. Jakýkoliv oponent, který by byl ve studiu, by takovou argumentaci o dezinformacích okamžitě roznesl na kopytech, že Kavčí hory dělají z učitelů nevzdělané hlupáky.

Grygar označil období, ve kterém budoval svoji vlastní kariéru na ČSAV, za nejhorší dobu českého národa

Naprostý vrchol však přišel od Jiřího Grygara, na jehož výrok reagovaly stovky čtenářů, kteří nám kvůli tomu napsali do redakce. Jiří Grygar totiž pronesl neuvěřitelný výrok, který otřásl i otrlými diváky České televize, protože podle něho prý období od roku 1948 do roku 1989 bylo nejhorším obdobím v dějinách našeho národa, protože Češi prý ubližovali Čechům, ale nejen to. Prý došlo k rozvratu selského stavu (kolektivizace zemědělství) a vznikaly gulagy. Bylo to prý nejhorší období národa. Jiří Grygar tak budování socialismu po roce 1948, díky němuž mohl zdarma vystudovat, věnovat se vědecké činnosti a jezdit do zahraničí,  označil za horší období, něž byla třeba doba po Mnichovu 1938, vyhánění Čechů ze Sudet, ztráta území. Bylo to prý horší, než byla nacistická okupace, než byl Protektorát Čechy a Morava a horší, než byla Heydrichiáda.

Rozuměl bych tomu, kdyby Jiří Grygar patřil mezi disidenty, kdyby byl zavřený za komunismu, ale to nikdy nebyl. Za komunistů byl miláčkem režimu, jako Jaromír Štětina. Jiří Grygar jezdil po světě, za komunistů měl studijní pobyty v holandském Utrechtu a dokonce i v Kanadě v Britské Kolumbii [4], kam dostal od soudruhů výjezd v době normalizace v roce 1969 a v Kanadě nezůstal, když se v roce 1970 vracel domů, do té údajně strašné komunistické země v nejhorším období národa, publikoval bez omezení, spolupracoval s Československou televizí a v rámci ČSAV měl přístup k mezinárodním informacím a kontaktům již před rokem 1989. Ten “zlý” režim mu umožnil vystudovat, věnovat se vědecké a publikační činnosti, ten režim mu hradil studijní pobyty v cizině i za mořem a dnes tvrdí, že žil v nejhorším období národa. Těch 5 tisíc postřílených českých občanů za Heydrichiády, těch 360 tisíc občanů [5], kteří zahynuli za II. sv. války, to je asi nic podle Grygara ve srovnání s budováním socialismu po roce 1948. Jak může někdo, komu komunisté umožnili vystudovat a pracovat v Československé akademii věd a publikovat, říkat o takovém období, že bylo nejhorším obdobím národa? Co je to za odporné pokrytectví?

Pomluvy alternativní medicíny a její zesměšňování

Fokus se otřel i o alternativní medicínu a homeopatii, která v pořadu měla vlastní segment plný plivanců a zesměšňování, aniž by zazněl oponentní názor ohledně přínosů bylinné a přírodní léčby na mnohá onemocnění, např. o tuto alternativní medicínu se opírají skoro 2 miliardy lidí na světě, zejména v Číně a v Indii, a nezdá se, že by tam umírali vlivem “neověřených” přírodních léčiv. Samozřejmě, že extrémy jako pití Sava jsou šílenosti a nesmysly, ale pořad vyzněl přesně tak, jak ČT chtěla, aby divák vhodil do jednoho pytle alternativní média i alternativní medicínu a bylinky jako něco, co je univerzálně toxické. Toxické dezinformace, toxická alternativní léčba.

Českou televizi je potřeba zestátnit a její majetek zprivatizovat a zbytek využít pro provoz jednoho nebo maximálně dvou kanálů státní televize. Lidé odmítají platit koncesionářské poplatky za takový nevyvážený a jednostranný odpad, který byl odvysílán včera v podobě pořadu Fokus Václava Moravce. České podniky, které podnikají v Číně a jejich zakázky závisí na dobrých vztazích s Pekingem, jsou ohroženy. Tím jsou ohrožena pracovní místa, ozvali se nám dokonce i lidé z odborového sdružení Kovo, kteří mají nyní obavy o práci na vybraných projektech, které jsou připraveny v Číně. Česká televize ohrožuje ekonomickou bezpečnost a zakázky českého průmyslu. Toto už nevyřeší odvolání ředitele ČT, zde musí dojít ke zrušení současné podoby veřejnoprávních médií, které ohrožují národní ekonomické zájmy, ale i garance občanů na zachování svobody slova a neutrálního a vyváženého zpravodajství z jejich daní.

Nenechávejte si tuto kauzu pro sebe, šiřte prosím tento článek po internetu, v diskusích, na sociálních sítích, přepošlete informace i svým politikům, ať se dozví, jak Česká televize pracuje nejen na šíření lží o zpravodajské opozici, ale jak nevyváženým zpravodajstvím dokonce podněcuje zhoršování mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a Čínou.

Zdroj videa v úvodu: Česká televize [6]

-VK-

Šéfredaktor AE News