Nebezpečné sítě 5G

VIDEO: Milimetrový zabiják 5G! Radiace z mobilních věží 5G americké společnosti Verizon vyvolala poškození mozku u celého personálu hasičské stanice! Města v Kalifornii přijímají zákazy výstaveb 5G věží v blízkosti škol a dalších objektů, telekomunikační společnosti města žalují! Studie ukázala, že radiace z mobilních věží způsobuje rakovinu u laboratorních krys! A co v Česku? Zasadí se SPD za pozastavení budování 5G sítí v ČR?

Led 10, 2019

Americká televize CBS už na jaře minulého roku přinesla reportáž z kalifornského města Piedmont, kde místní zastupitelé na nátlak občanů zakázali americké telekomunikační společnosti Verizon instalaci nových 5G věží přímo v blízkosti místní školy a před okny rezidenčního komplexu, kde mají lidé okna do svých ložnic. Stejně tak americkou společností otřásla i reportáž o hasičích, kteří měli na své stanici nainstalovány dvě mobilní věže a po nějakém čase se u všech hasičů začali projevovat výpadky paměti, dezorientace v prostoru a v čase, zmatenost. Lékař u všech hasičů zjistil buněčné poškození mozku. Aby to bylo ještě více skandální, v zemi svobody v USA mají velmi podivný telekomunikační zákon, který zakazuje městským radám zakazovat výstavby mobilních věží, pokud jako důvod pro zákaz jsou uváděna zdravotní rizika. Lidé si tak podle zákona nesmí v USA na mobilní věže stěžovat, jinak právníci americký telekomunikačních společností můžou osobu nebo město zažalovat a přivést ho k bankrotu. Video nahoře má české titulky a zapnete je tlačítkem “CC” v liště videa.

Jenže o půl roku později přišlo zlo, na počátku listopadu minulého roku uveřejnili američtí vědci závěry 20-letého výzkumu, který potvrdil, že radiace z mobilních věží způsobuje rakovinu u laboratorních krys, ale co je zajímavé, téměř výhradně u samců. Rakovina zasahuje srdce krys, tumory na srdci, ale rovněž byly zpozorovány tumory na mozku a v rozmnožovacím ústrojí. Závěrečná zpráva byla několikrát oddalována a měněna, americký telekomunikační průmysl nasadil obrovské prostředky na to, aby studia vůbec nevyšla. Nakonec byla publikována a Wall Street Journal o tom přinesl článek [1]. Sítě 5G budou používat široké spektrum frekvencí, od 2 GHz až po 300 GHz frekvence. Radiace z těchto věží nové generace je úplně jiná, než u dnešních mobilních věží. A to si musíme vysvětlit.

Dlouhodobý efekt 5G radiace na lidský organismus bude děsivý

Frekvence 5G sítí v prvních letech v USA a v Evropě pojedou na vybraných kmitočtech uvolněných pro 5G sítě v minulých letech a také na tzv. satelitním spektru v rozsahu 30 GHz a výše. Z fyzikálního hlediska se u frekvencí nad 30 Ghz jedná o milimetrové vlny, které mají velký problém projít zdí, překážkou, dokonce i oknem. Aby bylo možné vůbec signál 5G přijímat v budovách, musí být vysílače 5G umístěny velmi hustě v obydlených oblastech, lepší je použít označení “extrémně husté pokrytí”. Z jednotlivých testů vyplývá, že efektivní dosah 5G zařízení uživatele bude zhruba 200 metrů od místa, kde stojí. To je skoro 5x menší dosah, než mají současné WIFI sítě v otevřeném prostoru. Velký problém bude uvnitř budov. Milimetrové vlny mají problém se zdmi, s cihlami, s prefabrikovaným betonem, armaturami ve zdech, s ocelovými nosníky, to všechno pohlcuje milimetrové vlny 5G sítí. Jediným řešením tak bylo zvýšit radiační výkon DAS, distribuovaných anténních systémů.

Vlnové délky.

Zvýšením výkonu se podaří věži prorazit milimetrovým vlněním do zděné budovy a zajistit spojení. Síla této průchodnosti ovšem klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Aby nedošlo k poškození biologických tkání obyvatel v budově, nemůže být výkon zvýšen nad limit a místo toho musí být k budově z druhé strany nainstalován druhý 5G vysílač, který bude penetrovat budovu z druhé poloviny stavby. Problém je v tom, že výkon věží už tak je na alarmující úrovní a nikdo neví, co to udělá s lidmi v dlouhodobém horizontu. Je to stejné, jako když budete dýchat výfukové zplodiny z výfuku. Když se nadechnete jednou za rok, asi to s vámi nic neudělá. Když to budete dýchat 24 hodin denně a po celé dekády, tak asi tušíte, jak to skončí. Zdravotní rizika spojená s 5G sítěmi vyplývají z toho, jak blízko a hustě budou muset být vysílače v blízkosti našich domovů, doslova před oknem. A jako v Americe budou přijaty zákony, že lidé nebudou smět mluvit o zdravotních hrozbách, budou žalováni a umlčováni.

Věže 5G budou rozesety okolo budov dokonce i z několika stran, aby vlnění prošlo dovnitř stavby

Milimetrové vlnění 5G sítí v blízkosti vysílačů navíc nepůjde odstínit a nepomůže ani Faradayova klec, protože milimetrové vlny takovou klecí a jejími oky bez problému projdou. Člověk by musel být v hermeticky uzavřené kovové místnosti. Slabé vlnění opravdu neprojde ani oknem, ale to se týká pouze takového vlnění, které je daleko od vysílače. V projektované operační dostupnosti 5G věže její signál neutlumíte a nezabráníte vlnění v průniku do budovy, protože útlum vzrůstá s druhou mocninou od zdroje a pokud nejste dostatečně daleko od zdroje, vlnění neutlumíte, ani kdybyste se postavili na hlavu, to je fyzikálně vyloučené. Představte si to jako přílivovou nebo zátopovou vlnu na řece. Nejde ji utlumit, musíte prostě stát v dostatečné vzdálenosti od jejího zdroje, kde vznikla, aby se snížila její průraznost.

Americká koncepce superskalární architektury 5G.

Zdravotní obavy jsou na místě, ale znovu i v připojeném videu nahoře si všimněte, že i v USA je veden mohutný závod o co nejrychlejší nasazení 5G sítí. Dostal jsem do redakce dotazy na včerejší článek, žádosti o upřesnění, ale já myslím, že většina lidí na alternativě už musí vidět, co je cílem. 5G sítě používají stejné frekvence jako mobilní pozemní sítě, i jako satelity na oběžné dráze. To je první indicie. Druhá indicie je, že Elon Musk ve spolupráci s globalisty a zatím i americkou státní mocí buduje celosvětovou satelitní 5G síť složenou z více jak 7000 satelitů. A tyto satelity budou mít neomezený radiační výkon, aby jejich signál doletěl až na zemský povrch a byl dostatečně silný, aby prošel střechami budov a několika patry budov, dokonce mrakodrapy. A ty mají hodně podlaží. Už vám to dochází?

Celosvětová satelitní a pozemní síť 5G je obdobou Skynetu, síť pro řízení strojů a robotů v rámci 4. průmyslové revoluce

Radiační výkon sítě Starlink bude tak obrovský, že nějaké DAS věžičky u baráků budou nic ve srovnání s radiací Starlinku. Tato síť na oběžné dráze bude ozařovat celou planetu. Před touto radiací nebude prakticky úniku, s výjimkou… s výjimkou 3 cest, o kterých jsem psal v mé první knize a všichni už víte, jak to dokonale najednou do sebe zapadá. Povrch planety nebude pro lidi, na povrchu Země nezáleží. Muskova celoplanetární síť Starlink není určena pro lidstvo, to je pouze záminka, zástěrka. Ten radiační výkon bude tak obrovský, že je jasné, že to není určené pro mobilní komunikaci lidstva, ale pro vznik celosvětové planetární a satelitní sítě, která bude řídit roboty a autonomní systémy pohybující se na povrchu celé planety. Těm žádní vysoká radiace ze Slunce nebo z Muskových satelitů vadit nebude, to nebude hrát roli.

Pokrytí povrchu Země jedním satelitem Starlink.

Člověku zůstanou jen 3 cesty pro přežití lidského genomu, cesta nahoru v raketách na jiná planetární tělesa. Cesto dolu, do podzemí planety Země. A třetí cesta, singularita a splynutí člověka a stroje. Starlink je totiž ve skutečnosti Skynet. Nebude to komunikační síť určená pro lidi, a to si vzpomeňte na filmovou sérii Terminator, kde Skynet byl prezentován nejprve jako obranný systém, ale později v alternativní minulosti jako skvělá celosvětová komunikační síť. V obou realitách šlo ale o síť, která nebyla určena lidem, ale k řízení strojů, robotů a autonomních systémů, které na zničené Zemi brázdily zničený povrch planety. Když mocní tohoto světa hovoří o 5G, myslí na novou éru robotů, stroj, AI a autonomních systémů, které mezi sebou musí nějak komunikovat, a k tomu je potřeba celoplanetární síť všech sítí. Milimetrový zabiják 5G.

Otázkou je, jestli SPD v České republice se zasadí o zákaz budování 5G sítí v ČR do doby, než studie prokáží, jak dalece milimetrové vlny ovlivňují buňky, mateřské plody, plodnost u mužů, srdeční choroby atd. Kvůli Huawei se začalo o 5G hovořit jako nikdy předtím, ale nevšiml jsem si, že by se SPD snažila na tomto tématu posílit své pozice a teze, přestože je k dispozici mnoho munice, kterým by SPD mohla Babišovu vládu argumentačně rozstřílet. Tady se hraje o zdraví národa, ne o bezpečnost nějakých 160 úřadů.

-VK-

Šéfredaktor AE News