Změna času a její dopad nejen na naše zdraví

Kdy nastává a končí letní a zimní čas

Letní čas začíná poslední neděli v březnu, kdy se ve 2:00 hodiny posunou o jednu hodinu napřed, na 3:00. A končí poslední neděli v říjnu, kdy se ve 3:00 hodiny posunou o jednu hodinu nazpět, na 2:00. Letní čas tedy trvá přesně sedm měsíců, nebo 30 či 31 týdnů, nebo 210 či 217 dní přesně

Zdroj : Kalendar.beda.cz

Mnemotechnická pomůcka pro určení jakým směrem posunovat čas na hodinkách

Ručičky hodinek posouváme o hodinu na jaře dopředu, v zimě dozadu!

Co nám říkají statistiky o důsledcích časového posunu na nás

Změna času je pro biologické hodiny člověka vždy zásadní zátěž. Při posunu na letní čas prokazatelně například přibývá infarktů, lidem se na čas zhorší spánek. Podrobnější data poskytla např. uznávaná biochemička Helena Illnerová. Ta se zabývá zejména letním časem jako vědkyně. Z podkladů, které poskytla mj. i senátu s návrhem na zrušení změn času vyplývá několik zajímavých poznatků. Týká se to zejména dopadu na lidi, které rozlišuje na dva typy – takzvané skřivánky, tedy ranní ptáčata, a sovy, jejichž biologické hodiny se zpožďují a žijí tedy především později ve dne a v noci.

Z uvedených výňatků z odborných zdrojů mimo jiné vyplývá, že přechod na letní čas je pro lidský organismus větší zátěží, než jeho opouštění v polovině podzimu. Přibývá například infarktů a současně se lidem zhoršuje spánek, což je dáno i tím, že většina populace po posunutí ručiček opět vstává do tmy. Přizpůsobení biologických hodin průměrně trvá jeden týden, po který se spánek může zkrátit až o šedesát minut a jeho efektivita klesne až o deset procent. Na letní čas přešli Češi s řadou dalších světových zemí v neděli 31. března. Ve dvě v noci si posunuli ručičku o hodinu dopředu, vyspali se tak o hodinu méně. 

Při změně standardního středoevropského času na letní čas koncem března je zapotřebí, aby se vnitřní biologické hodiny člověka předběhly o jednu hodinu. Doba trvání, než se hodiny předběhnou, může být individuální. Závisí na tom, zda je jedinec spíše ranní nebo večerní typ (skřivánek či sova), kdy vstává, jakou intenzitu světla po ránu zažívá, jak je starý a pod.

Obecně platí, že přizpůsobení se novému času může trvat 2 – 6 dnů, ba i více. 

Někdo se nemusí přizpůsobit vůbec

Dle dotazníku o spánku, který vyplnilo velké množství lidí, se při jarní změně času přizpůsobí střed spánku této změně do jednoho týdne, střed denní aktivity se však může přizpůsobit i později. U některých extrémních večerních typů se střed aktivity vůbec nemusí úplně přizpůsobit novému času.

Podzimní změna nezpůsobuje zásadnější problémy

Při podzimním přechodu zpět na standardní středoevropský čas se přizpůsobí jak střed spánku, tak i střed aktivity novému času do jednoho týdne u všech dotazovaných jedinců. Přechodně se nezvýší ani úrazovost, ani výskyt infarktu myokardu, ani se nezkrátí spánek.

Rozdíl mezi obtížnější adaptací k letnímu času (nutné předběhnutí vnitřních biologických hodin) a k jednoduššímu opětnému návratu ke standardnímu středoevropskému času (nutné zpoždění biologických hodin) je zřejmě nejvíce dán tím, že převážná část populace má periodu svých vnitřních hodin delší než 24 hodin a má tudíž tendenci se zpožďovat (sovy),  a jen velmi malá část má periodu kratší než 24 hodin (skřivánci).

ZDROJE:

  • Kanterman et al., Current Biology 17: 1-5, 2007
  • Barnes and Wagner, J Applied Psychology 94:1305-1317, 2009
  • Janszky and Ljung, N Engl J Med 359: 1966-1968, 2008

Časoměrný systém SEČ a přestupná sekunda – Středoevropský čas

Středoevropský čas SEČ je střední sluneční čas středoevropského poledníku (15 stupňů východně od Greenwiche), SEČ = UTC + 1 h. Tento čas je používán v našem občanském životě a v současnosti platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je ve většině států Evropy zaváděn středoevropský letní čas SELČ, SELČ = UTC + 2 h.
Letní čas byl zaveden v letech 1916 ÷ 1918 a 1940  ÷ 1949 a poté již každoročně pravidelně od roku 1979. Důvodem k zavedení tohoto času je lepší využití denního světla a z toho vyplývající energetické úspory. Letní čas začínal zpravidla poslední březnovou nedělí a končil poslední nedělí v září. Od roku 1996 končí letní čas vždy poslední říjnovou nedělí.

Napsat komentář