Objev roku – chodník, který se sám opravuje za deště.

Samo-opravné chodníky-James-Dyson-ocenění

Mexický vysokoškolský student vynalezl samo-opravující se chodník, který se sám opraví kdykoli na něj zaprší. Ačkoli to zní neuvěřitelně, je to dnes již realita díky vynálezu založeném na principu směsi  z roztavených recyklovaných pneumatik a dalších aditiv.

Jak funguje tento vynález?

Jedná se materiál, který vznikl roztavením recyklovaných pneumatik do tmelu kombinovaného s řadou dalších aditiv. Tmel potom využívá dešťovou vodu jako katalyzátor regenerace. Tmel by měl být využit namísto stávajícího klasického materiálu silnic, které se postupem času pomalu rozpadají při vystavení vlivu nepříznivého počasí – zejména dešťové vodě. Gumový tmel naopak v tomto případě přiměje silnicovou směs, aby vytvořila křemičitany vápenaté, jež se regeneračními vlastnostmi.

“Poškození je způsobeno filtrováním deště na základnu chodníků, jeho oslabením a vytvářením poklesů,” říká autor. Takto se zrodila myšlenka přeměny největšího destruktivního činitele na vznik samo-opravného činitele.

“V současné době již existují chodníky, jež jsou schopny regenerace, ale žádný z nich nepoužívá vodu a ještě méně pneumatiky na tento regenerační proces”,  Izrael Antonio Briseño Carmona, který je nejen autorem tohoto vynálezu, ale zároveň studentem Autonomní univerzity v Coahuila. Carmona říká, že k vývoji tohoto materiálu jej inspirovaly notoricky známé špatné silnice v Mexiku.

Kde jste získal inspiraci?

Inspirace vznikla na základě destrukčních dešťů v mém městě, které měly za důsledek poškození ulic, jejichž údržba či oprava trvala dlouhý čas a byla materiálně i finančně nákladná. Mé odhodlání bylo vytvořit chodník schopný odolat dešti.

Jak to funguje?

“Samoregenerující se chodník” byl inspirován betonem, který se regeneruje za použití bakterií. Chtěl jsem přenést tyto chemické vlastnosti na chodník bez použití bakterií. Všechno vzniká z použitých aditiv, protože dochází k homogenizaci materiálu a pryže za vysokáchj teplot, ale následovaných stejným procesem výroby asfaltového chodníku. Smícháním gumy a dodatečných přísad vzniká tmel, který při styku s vodou vytváří křemičitany vápenaté, což je jedna ze složek regenerace umožňující fyzikálně-chemické zlepšení vozovky.

Jak probíhal proces návrhu materiálu?

Tento vynález je přeformulováním mého původního projektu, protože jsem nejprve zvažoval asfalt a další přísady, ale když jsem pozoroval možnost použití gumových pneumatik, které znečišťují naše města, rozhodl jsem se svůj projekt ještě více vylepšit. Podle standardů Aashto provádět nepřímé tahové zkoušky a Marshallovy zkoušky, navrhovat vzorky k experimentování a po průchodu do lisu jejich rozbití, byly podrobeny kontaktu s vodou, aby se ověřila jejich schopnost zotavení. Poté byly vzorky znovu vráceny do listu pro určení procentuální hodnoty určující schopnost regenerace. 

V čem se materiál liší?

cauho – samoopravný tmel

V současné době již existují vozovky, které se samy částečně regenerují, ale žádný nepoužívá vodu jako hlavní prostředek regenerace a navíc které by byly vyrobeny z nepotřebných starých pneumatik. V Mexiku je aktuálně 80% vozovkek asfaltových a 20% vyrobeno za pomoci betonové hydrauliky.

Carmonův důmyslný silniční recept mu minulý měsíc získal nejvyšší národní cenu Jamese Dysona z roku 2019.

V současné době Cameron plánuje v Mexiku získat schválení tohoto materiálu pro široké užití, aby mohl začít s výrobou tohoto asfaktu v rámci své stavební společnosti, kterou plánuje založit pro tento účel.

Originál: Goodnewsnetwork.org